AE Integration

Klant: AE Architects for Business & ICT

over de klant

Met de eerste video uit een reeks van acht wordt op een duidelijke, grondige doch niet zuiver technische manier één solution van AE voorgesteld: Integration. Het is niet de bedoeling van de film een zuivere sales-tool te maken. De video zorgt wél voor een verbeterd begrip van de verschillende diensten waarmee AE klanten van dienst kan zijn. Ze dient dus zowel wervend als technisch-uitleggend te zijn.

De Corporate Value ‘Commitment’ zit hier bij in vervat want je vertrekt daarbij vanuit het oogpunt van de klant.

 

het resultaat

Een animatie die inhoudelijk het goede evenwicht vindt tussen een zuiver technisch maar correcte weergave van Integration enerzijds en een elevator pitch die het nut en de meerwaarde van Integration voor de klant toont anderzijds. In de eerste plaats moet deze video het begrip van de verschillende diensten verhogen bij het personeel van AE. Maar de video moet ook voor bezoekers van de website duidelijkheid scheppen over de solution(s) van AE.

CREDITS

ontwerp en uitvoering: DRIFT

sound: Sounddesigner.be