Noorderlijn - na de knip

Klant: Common Ground | Voor: DeLijn, Stad Antwerpen en Agentschap Wegen & Verkeer

over de klant

Common Ground verzorgt de communicatie rond openbare werken. Een belangrijk deel van hun opdracht bestaat uit het creëren van draagvlak voor de doorgaans grote werven. Een noodzakelijke taak gezien de veelal grote impact op het dagelijkse leven. Noorderlijn is een project van De Lijn, Stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Wegen Verkeer.

de uitdaging

De werken onder de naam Noorderlijn gingen van start in mei 2016. Voor aanvang van de werken communiceerden we samen met Common Ground over de verwachte impact van de werken aan de Noordelijke Leien, het Eilandje en de Noorderlaan. Bekijk het resultaat ervan hier. Sindsdien is al veel werk verzet maar de meest ingrijpende fase moet nog komen. De zogenaamde Knip van de Leien start in juni 2017. Op dat moment wordt het doorgaand verkeer over het Operaplein onmogelijk gemaakt door een grote werf.

 

Deze werken gaan samen met een aangepast circulatieplan voor Antwerpen en dat moet ook nu weer worden verduidelijkt met een animatiefilm.

de aanpak

Omwille van de grote invloed die de komende werken zullen hebben, is het belangrijk te tonen dat er alternatieven bestaan voor verplaatsingen in en door de stad. Er zijn immers al een aantal nieuwe transportmogelijkheden waarvan gebruik gemaakt kan worden. De film start met een overzicht van wat al gerealiseerd werd om zich nadien op de toekomst van de werken te richten. Zonder de gevolgen van de werken te minimaliseren benadrukken we hun nut door te tonen op welke manier ze de situatie in de stad verbeteren. Tot slot verwijzen we nog eens duidelijk naar de kanalen langs dewelke iedereen aan de meest recente informatie kan komen.

het resultaat

Het verloop van de komende werken wordt geschetst samen met de verwachte hinder die ze met zich mee zullen brengen. Maar de film toont vooral de positieve invloed die Noorderlijn zal hebben op het leven in de stad na 2018. Het grote publiek krijgt verder een goed beeld van hoe het circulatieplan zal werken en welke alternatieven er bestaan voor verplaatsingen in Antwerpen. Tot slot weet iedereen zijn weg naar de kanalen te vinden waar de meest recente informatie te vinden is.

CREDITS

ontwerp en uitvoering: DRIFT

sound: Sounddesigner.be