Socius - Laat mensen schitteren

Klant: Socius
De opdracht om een diverse sector zoals het sociaal-cultureel volwassennewerk in een tweetal minuten voor te stellen is geen sinecure. Toch is het net deze opdracht die we aan DRIFT voorlegden. De samenwerking die eruit voortvloeide verliep vlekkeloos. Het meedenken, het zoeken naar creatieve en correcte oplossingen … getuigden van een erg professionele aanpak. Bovendien zijn we bijzonder tevreden met het eindresultaat dat ons heel fijne reacties opleverde – en nog steeds oplevert.

Max Frans – coördinator communicatie Socius

over de klant

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze richten zich naar alle professionals uit de sector en de organisaties waarvoor ze werken. Socius ondersteunt sociaal-culturele volwassenenorganisaties die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

de uitdaging

Socius kwam naar ons met de vraag om een incentive te creëren bij de bestaande deelnemers alsook het bewust maken van niet-deelnemers van de meerwaarde die de verschillende bewegingen en organisaties kunnen betekenen. Hoe presenteer je een jaarverslag over je organisatie zonder dat de aandacht van je publiek verslapt na de eerste droge cijfers? Je animeert het! Wij puurden bij DRIFT de teksten van Socius uit tot de essentie.

de aanpak

Die solide inhoud herschreven we tot een snappy copytekst, een scenario en storyboard en daarmee trokken we naar de opnametafel. De figuren (geprint op en uitgesneden uit karton) konden we laten bewegen door scharniertjes te maken in de gewrichten

het resultaat

Een doordachte mix van cutouts en stopmotion maken van een droog jaarverslag een karaktervolle animatie met een authentieke uitstraling.

CREDITS

ontwerp en uitvoering: DRIFT