UZ Brussel - Radiotherapie

Klant: UZ Brussel
 

Patiënten die zich niet of niet correct op een behandeling voorbereiden. Het probleem stelt  zich in alle ziekenhuizen en al te vaak zorgt het voor uitstel van een behandeling of onderzoek. En dat is nadelig voor zowel patiënt als ziekenhuis! De dienst Radiotherapie van het UZ Brussel ging daarom op zoek naar een efficiënt middel om dit probleem aan te pakken.

Blaas- en darmvoorbereiding: baarmoederhals

Blaas- en darmvoorbereiding: rectum

Animatie bood, na een eerdere geslaagde samenwerking rond Genetisch Testen, opnieuw een uitweg. Het is visueel en laagdrempelig. En omdat visuele boodschappen (en zeker de bewegende) beter onthouden en begrepen worden, is het een ideale manier om de verschillende procedures uit te leggen. Zo begonnen we samen aan een reeks animaties als oplossing voor het probleem.

Het eerste onderwerp was blaas- en darmvoorbereiding voorafgaand aan de behandeling van de prostaat. Wat moet zeker, wat mag zeker niet? Het komt allemaal aan bod. Nadien maakten we volgens hetzelfde stramien maar met andere personages nog een versie over de baarmoederhals en een andere versie voor de behandeling van het rectum.

Volledig in dezelfde lijn ontwikkelden we ook een animatie rond Deep Inspiration Breath Hold (DIBH), een ademhalingstechniek die je hart beter beschermt tijdens bestraling van de linkerborst. De techniek bestaat erin om met tussenpozen in- en uit te ademen, en hierbij een specifieke timing aan te houden. 

In de toekomst wil de communicatiedienst van het UZ nog sterker inzetten op animatiefilm. Hun doel is de visuele stijl van het genetica-project te gebruiken voor nieuwe animaties en andere vormen van communicatie. Dus werd ons gevraagd die visuele stijl verder ook voor Radiotherapie door te trekken.

deep inspiration breath hold

Het doel van de reeks rond Radiotherapie verschilt echter grondig van de film over Genetisch Testen. De focus lag dit keer op volledigheid van de informatie en het goed onthouden ervan, in tegenstelling tot de eerder enthousiasmerende toon van het eerdere project.

We puurden de stijl uit tot we een iconografische vormgeving overhielden. Die konden we prima inzetten in de stukken animatie waarin informatie opgesomd wordt. In de andere delen, waarin we meer sfeer creëren, konden we dan weer beroep doen op de volledig uitgewerkte figuren en settings. Dit wisselende tempo van de animatie en de afwisseling van sfeervolle en feitelijke delen zetten we door in alle video’s.

Het resultaat? Minder uitstel op de afdeling Radiotherapie, en beter voorbereide patiënten.

CREDITS

ontwerp en uitvoering: DRIFT

sound: Sounddesigner.be