Wij zijn Audit Vlaanderen

Klant: Bozo Film Company | Voor: Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen heeft als missie een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner van de lokale besturen en de Vlaamse administratie te zijn bij de beheersing van de financiële, wettelijke en organisatorische risico’s, om een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw van een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisatie. 

Op een heldere manier vertellen waar Audit Vlaanderen voor staat en hoe ze dit willen doen was voor ons inhoudelijk en vormelijk een evenwichtsoefening.

Geïnspireerd op popup boekjes kwam de look en feel tot stand. Deze zorgt ervoor dat de kijker geboeid blijft kijken.