AE as a company

Over de klant

AE helpt bedrijven hun structuur en bijhorende ICT optimaliseren met het ook op de toekomst. Daarbij staat een marktgerichte co-creatie centraal.

Ze bieden oplossingen aan die specifiek gericht zijn op bepaalde sectoren en regio’s vertrekkend vanuit zeer concrete marktthema’s.

de uitdaging

AE is een bedrijf met vele gezichten en het is niet altijd makkelijk voor potentiële klanten om zich een goed beeld te vormen van wat AE nu precies doet en hoe AE hen bij kan staan in hun eigen ontwikkeling.

AE zocht een opvallende en duidelijke animatie die hun werkwijze en doelen in korte tijd toont.

de aanpak

De animatie vetrekt, net als AE, vanuit de klant. Het centrale personage is een CEO die best tevreden is over de gang van zaken in zijn bedrijf maar daardoor de boot dreigt te missen van een positieve digitale toekomst.

 

AE analyseert – letterlijk – tesamen met de CEO het bedrijf en synthetiseert het tot een nieuwe, flexibeler en meer competitieve vorm. Waar nodig worden nieuwe elementen geïmplementeerd. Wat werkt blijft behouden. De co-creatie die aan de basis ligt van elke samenwerking met AE, komt in de animatie duidelijk aan bod. Alles gebeurt samen met de klant en steeds met het oog op de mensen waarmee en waarvoor het bedrijf werkt.

het resultaat

We kwamen tot een luchtige animatie in een eenvoudige grafiek die sterk inzet op personen en samenwerking. Hiermee wordt het omvangrijke en complexe verhaal in korte tijd glashelder voor iedereen die de hulp van AE kan gebruiken.

 

CREDITS

ontwerp en uitvoering: DRIFT

sound: Sounddesigner.be